Välkommen till Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland

Regionföreningen för dig som bor i Stockholms län, på Gotland eller som tillhör någon av våra temaföreningar.

Kontakta oss

Vi arbetar för att människor med astma, allergi, eksem och annan överkänslighet ska få ett friskare liv! Vi arbetar främst med intressepolitiskt påverkansarbete gentemot myndigheter och beslutsfattare, informerar om allergisjukdomar genom föreläsningar och utbildningar och arbetar brett för att nå ut med våra frågor genom debattartiklar, skrivelser och via sociala medier!

Vår verksamhet

Nedan finner du information från vårt förbund.