Astma- och Allergiregion Stockholm Gotlands kalendarium 2024

Genomförda och kommande aktiviteter där vi i regionen arrangerar, finns representerade eller på annat sätt är delaktiga.

Skolsköterskekongressen den 14–15 maj

Vi deltar tillsammans med förbundet vid skolsköterskekongressen i Stockholm. Vi kommer att informera och sprida kunskap om astma, allergi och annan överkänslighet.

Vår andra hybridföreläsning

I slutet av maj håller vi vår andra hybridföreläsning. Även denna gång med Marina Jonsson, Allergisamordnare på CAMM som föreläsare.

Augusti/September

Trygga tuggan

Samverkan med CAMM och Astma- och Allergiförbundet vid en uppdatering kring frågorna i ”Allergironden”! Det tas även fram en ”skolköksrutin” för matallergier inför skolstarten i höst!

Höstupptakt i september

I september planerar vi för vår tredje hybridföreläsning som även den kommer gå i Barnallergiårets tecken.

November

Att leva med doftöverkänslighet

Under parfymfria veckan i november planerar vi för vår fjärde hybridföreläsning för året. Denna gång i samverkan med temaföreningen Internetföreningen Oparfymerat. Temat för föreläsningen kommer att vara ”Erfarenheter av att leva med doftöverkänsligthet”

Tobaksfria veckan

”Tobaksrök drabbar även barnen!” Insändare tillsammans med lokal/temaföreningar om passiv rökning!