Om oss

Vi i regionföreningen Stockholm-Gotland arbetar för att människor med astma, allergi, eksem och annan överkänslighet ska få ett friskare liv! Vi arbetar främst med intressepolitiskt påverkansarbete gentemot myndigheter och beslutsfattare, informerar om allergisjukdomar genom föreläsningar och utbildningar och arbetar brett för att nå ut med våra frågor genom debattartiklar, skrivelser och via sociala medier! 

Informationsfolder

Regionföreningen har även tagit fram en 6-sidig informationsfolder som beskriver den verksamhet vi bedriver. Om du önskar beställa foldern till din förening eller för privat ändamål kontakta oss gärna via e-post så skickar vi den. Du kan även läsa den på webben. Vänligen notera att sidorna är omvända då den är tänkt att läsas i tryckt format.

Nå våra lokal- och temaföreningar

Inom vår regionförening finns fyra lokala allergiföreningar. Region Stockholm – Gotland ansvarar även för de rikstäckande temaföreningarna.

Styrelsen och övriga kontaktuppgifter

Ordförande är Rune Olofsson. Styrelseförteckning och kontaktuppgifter hittar du om du klickar på pilen till höger.

Samordnare intressepolitik

Lena Roos arbetar främst med att samordna och utveckla regionföreningens intressepolitiska påverkansarbete.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 0760 – 30 32 21
Epost: lena.roos@astmastockholm.se

Vill du veta mer, tipsa oss – eller göra en aktiv insats…

Har du ett tips om någonting som vi bör lyfta? Eller har du en allmän fråga kring vår verksamhet – mejla till vår info-adress!

Är du nyfiken på föreningsarbete eller har du en rolig aktivitet som du vill starta upp eller träffa andra i samma situation? Tveka inte att ta kontakt med vår föreningsutvecklare Carina Espemo. Alla insatser räknas!

Aktuella fakta

  • Regionföreningen bildades 2018 genom att länsföreningen i Stockholm slogs samman med länsföreningen på Gotland
  • I regionföreningen ingår åtta allergiföreningar; fyra lokala föreningar samt de fyra nationella temaföreningarna. Sammanlagt uppgår medlemsantalet till 3 337 (maj 2024)

Till toppen av sidan