Vår verksamhet

Påverkansarbete, tillgänglighetsfrågor och kunskap

Vi arbetar för att påverka politiker och andra beslutsfattare med målet en bättre allergivård och en bättre tillgänglighet i samhället för alla med astma, allergi,eksem eller andra överkänsligheter.

Stöd till enskilda medlemmar och till våra lokala allergiföreningar

Vi ger stöd till enskilda medlemmar och till våra lokala allergiföreningar

Aktiviteter för medlemmar

Tillsammans med våra lokala allergiföreningar ordnar vi föreläsningar, läger och andra aktiviteter